cuốc xe 8 ngàn

  1. Trải Nghiệm Vài Cuốc Xe 8 Ngàn Của GoJek (GoViet)

    Trải Nghiệm Vài Cuốc Xe 8 Ngàn Của GoJek (GoViet)

    Chào các bạn, Nền tảng ứng dụng gọi xe Goviet tại Việt Nam sẽ được thay thế bằng một nền tảng mới từ công ty mẹ của GoViet tại Indonesia phát hành là Gojek Theo như thông tin từ phía công ty Goviet thì sự thay đổi này hoàn toàn không có gì mới, chỉ là thay đổi sang một ứng dụng tương tự và chỉ bổ
  2. nguyenvancuong2020

    Trải Nghiệm Vài Cuốc Xe 8 Ngàn Của GoJek (GoViet)

    Chào các bạn, Nền tảng ứng dụng gọi xe Goviet tại Việt Nam sẽ được thay thế bằng một nền tảng mới từ công ty mẹ của GoViet tại Indonesia phát hành là Gojek Theo như thông tin từ phía công ty Goviet thì sự thay đổi này hoàn toàn không có gì mới, chỉ là thay đổi sang một ứng dụng tương tự và chỉ...
Top