công việc tiếp viên hàng không

  1. tuyendung

    1 ngày làm việc của tiếp viên hàng không như thế nào? Những nỗi khổ chẳng ai biết

    Người bên ngoài nhìn vào, bảo chúng tôi “ MAY MẮN “ khi được làm Tiếp Viên Hàng Không........Cũng đúng, chúng tôi được trao cho 1 cơ hội có nghề nghiệp tốt, thu nhập cao, cơ hội đi chơi đây đó nhiều, tiếp xúc với nhiều người..v..v.. Nhưng để tôi kể cho bạn nghe 1 ngày làm việc của chúng tôi nhé...
Top