• Diễn đàn TechBike đang trong đợt tuyển MOD, SUB MOD...rất hoan nghênh anh em đăng ký thành viên tham gia nhiệt tình. Xem chi tiết tại đây

công việc tiếp viên hàng không

  1. tuyendung

    1 ngày làm việc của tiếp viên hàng không như thế nào? Những nỗi khổ chẳng ai biết

    Người bên ngoài nhìn vào, bảo chúng tôi “ MAY MẮN “ khi được làm Tiếp Viên Hàng Không........Cũng đúng, chúng tôi được trao cho 1 cơ hội có nghề nghiệp tốt, thu nhập cao, cơ hội đi chơi đây đó nhiều, tiếp xúc với nhiều người..v..v.. Nhưng để tôi kể cho bạn nghe 1 ngày làm việc của chúng tôi nhé...
Top