công nghệ blockchain

  1. ThuwNguyen

    TADA tuyển dụng đối tác chạy xe 2 bánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Hiện nay TADA đang tuyển đối tác chạy xe hai bánh, không thu chiết khấu, hủy chuyến không bị phạt, mọi người có nhu cầu thì tìm hiểu thử. P/s: vì bài viết này chưa thể kèm theo link mong mọi người thông cảm.
  2. CHENG

    Blockchain là gì? Công nghệ này ứng dụng vào lĩnh vực nào?

    Những năm gần đây thì các nghành công nghệ tài chính càng ngày tập trung sự chú ý vào Blockchain công nghệ chuỗi khối đứng đằng sau Bitcoin và các đồng tiền ảo khác. Tìm năng của Blockchain lớn như thế nào và tương lai của Blockchain sẽ được ứng dụng vào các lĩnh vực gì và tiềm năng phát triển...
Top