chương trình thưởng now

  1. hoangnam

    Part 09, 11, 12, 14 giảm thưởng hoàn thành đơn từ 5000đ xuống 3000đ

    Tình hình không được vui từ khi các Part 09, 11, 12, 14 giảm thưởng đơn từ 9000đ xuống còn 5000đ thì nay tiếp tục giảm xuống còn 3000đ kể từ ngày 28/10/2019. Chương trình giảm thưởng đơn này áp dụng cho anh em đang chạy Now ở Hà Nội và HCM nhé.
  2. hoangnam

    Chương trình thưởng ngày tích điểm của Now dành cho shipper

    Như hiện tại anh em chạy Now đã biết thì các part mới như part 15, part 16 chương trình thưởng dựa vào thưởng đơn và thưởng tuần tuy nhiên Now vừa ra thông báo sẽ thay thế các chương trình thưởng này bằng chương trình thưởng điểm cụ thể như sau: Thời gian áp dụng: Từ ngày ra thông báo Phạm vi...
Top