chứng chỉ quỹ

  1. lengochang

    Đầu tư Quỹ mở đem lại lợi ích như thế nào?

    Tại hầu hết các thị trường phát triển, các nhà đầu tư chủ yếu đầu tư tiền tiết kiệm vào các quỹ mở. Bởi vì các quỹ mở có nhiều lợi ích hấp dẫn! Tại Ấn Độ, trong khi các doanh nghiệp đầu tư rất nhiều vào các quỹ mở thì các nhà đầu tư cá nhân lại cảm thấy chưa chắc chắn rằng đầu tư quỹ mở là cách...
  2. lengochang

    Giải thích về Chứng chỉ quỹ và cách tính giá (NAV)?

    Đây là một thuật ngữ làm khá nhiều người nhầm lẫn hơn bất cứ điều gì khác khi đề cập đến quỹ mở. Đó là giá trị, hiển nhiên rồi, nhưng là giá trị của cái gì nhỉ? Nó bao gồm những gì và thể hiện điều gì? Điều này dường như luôn dễ nhầm lẫn… Nào hãy xem câu chuyện ngắn sau đây… Giả sử bạn có...
Top