chứng chỉ quỹ là gì

  1. lengochang

    Giải thích về Chứng chỉ quỹ và cách tính giá (NAV)?

    Đây là một thuật ngữ làm khá nhiều người nhầm lẫn hơn bất cứ điều gì khác khi đề cập đến quỹ mở. Đó là giá trị, hiển nhiên rồi, nhưng là giá trị của cái gì nhỉ? Nó bao gồm những gì và thể hiện điều gì? Điều này dường như luôn dễ nhầm lẫn… Nào hãy xem câu chuyện ngắn sau đây… Giả sử bạn có...
Top