chiết khấu tài xế vato

  1. tranthihai

    VATO thông báo tạm ngừng thu chiết khấu từ 23/06.2018 cho đến khi có thông báo

    Sau khi có thông báo thu phí 5% từ tháng trước thì tháng này hãng xe VATO lại ra thông báo ngừng thu chiết khấu từ ngày 23/06/2018 cho đến khi có thông báo mới nhất, chi tiết như sau. Để triển khai cho quá trình nâng cấp hệ thống mới và thực hiện chạy thử nghiệm trên hệ thống mới. Vì vậy, VATO...
Top