chiết khấu fastgo

  1. hoangnam

    Bảng chiết khấu của FASTGO đối với tài xế

    Như các bạn đã biết thì FASTGO đã ra mắt được hơn một tháng tại tại thành phố Hà Nội và bắt đầu tuyển dụng tài xế tại Hồ Chí Minh.Đây cũng là dịch vụ hứa hẹn trong tương lai sẽ thu hút được nhiêu tài xế bởi theo hãng này nói sẽ nhiều dịch vụ tích hợp vào để tăng thu nhập cho tài xế. Ngoài ra...
Top