che điểm đến

  1. lengochang

    GrabCar Grab che điểm đến nếu tỷ lệ chấp nhận chuyến < 70%

    Grab mới ra thông báo kể từ ngày 10/12/2019 thì sẽ áp dụng tính năng Che điểm đến đối với các đối tác tài xế có tỷ lệ chấp nhận chuyến thấp. Cụ thể anh em nào có tỷ lệ chấp nhận chuyến trong tuần (từ thứ 2 đến Chủ Nhật) < 70% thì trong 07 ngày của tuần tiếp theo (từ thứ 3 đến thứ 2 tuần sau...
  2. tranthihai

    Grab che điểm đến đối tác GrabCar có Tỷ lệ chấp nhận chuyến <50%

    Chính sách ẩn điểm đến đối với tài xế GrabCar trước nay đã có rất lâu với chính sách là nếu như các đối tác có tỉ lệ nhận cuốc trong tuần được tính từ thứ 2 đến chủ nhật thấp hơn 40% thì sẽ không được Grab ưu tiên phát cuốc xe và đồng thời những chuyến xe đến trong tuần tiếp theo sẽ không thể...
Top