chăm sóc

  1. quoctien

    Express LOSHIP _ TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC DRIVER

    LOSHIP _ TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN CHĂM SÓC DRIVER -Hiểu về team bạn: Chúng tôi đang tìm kiếm chuyên viên chăm sóc để cùng chúng tôi phục vụ chiến binh shipper Loship được tốt hơn. -Hiểu về vị trí đang tuyển dụng: 1/ Trả lời câu hỏi tài xế thông qua Hotline 2/ Giải quyết các thắc mắc của tài xế...
Top