ceo gojek từ chức

  1. hoangnam

    Từ bỏ chúc vụ CEO GoJek, mức lương Nadiem Makarim khi làm bộ trường Indonesia là bao nhiêu?

    Nadiem Makarim rời vị trí CEO GoJek để làm bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia Nadiem Makarim chính thức rời vị trí CEO của Go-Jek sau khi chấp nhận lời đề nghị của Tổng thống Joko Widodo để trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa (Mendikbud). Quyết định của Nadiem không phải không có...
  2. CHENG

    Thư chia tay của CEO Nadiem Makarim gửi nhân viên GoJek sau khi làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa

    Cựu CEO GoJek Nadiem Makarim chính thức không còn quyền lực gì tại Gojek. Ông chấp nhận yêu cầu của Tổng thống Joko Widodo với tư cách là bộ trưởng giáo dục và văn hóa (Mendikbud) và ông đã viết một lá thư vĩnh biệt cho tất cả nhân viên của Gojek. Lễ nhậm chức Nadiem Makarim với tư cách là Bộ...
Top