cài đặt ứng dụng vato

  1. CHENG

    Hướng dẫn cài đặt ứng dụng gọi xe ôm VATO cho khách hàng

    Ngày 01/04/2018 này thì ứng dụng xe ôm VIVU chính thức đổi tên sang VATO vì hãng này được đánh nghiệp vận tải Phương Trang mua lại và đầu tư hơn 2200 tỉ đồng để phát triển. Với hơn 2200 tỷ đồng (100 triệu USD) thì dự đoán ứng dụng này ra mắt sẽ có rất nhiều chương trình khuyến mãi và hỗ trợ cho...
Top