cafe bebike

  1. lengochang

    Kiểm chứng bánh mì, cà phê “Để be Mời” xem có chất lượng như lời đồn

    Đến hẹn lại lên, cứ gần cuối tuần là anh em #be lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mình góp chút review để anh em coi chơi, nhớ vào chém chung cho xôm nha anh em . Dạo một vòng các quận trung tâm thấy anh em be vẫn đang tham gia chương trình khá nhiệt tình. Có anh còn bảo là phải canh me từ sáng sớm...
Top