cách xem tỉ lệ hủy chuyến bebike

  1. lengochang

    Video hướng dẫn sử dụng app beDriver cho anh em tài xế

    Anh em đang chạy be như beBike, beCar thì có thể xem video hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng cũng như các tính năng trên ứng dụng tài xế beDriver như cài đặt chuông, xem mã id tài xế bằng QR Code, xem tỉ lệ nhận chuyến, tỉ lệ hủy chuyến, số sao, xem thu nhập....
Top