cách xem sao kê baemin

  1. hoangnam

    Hướng dẫn xem sao kê thu nhập dành tài xế Shipper Baemin

    Như anh em đã biết thì thông tin về thu nhập như tiền hoa hồng, tiền thưởng, tiền hàng, tiền nợ công ty... anh em đang chạy Baemin trước giờ vẫn xem sao kê hàng ngày ở email.Trước baemin dùng yopmail nay để bảo mật thì anh em cập nhật email để dùng. Chắc hẳn anh em mới chạy sẽ có các thắc mắc...
Top