cách sử dụng thẻ cake

  1. lengochang

    Hướng dẫn đăng ký thẻ Cake trên ứng dụng gọi xe Be

    Kể từ ngày 12/01/2021 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức phát hành thẻ Cake by VPBank ngay trên ứng dụng Be với sự hợp tác giữa Be Group và ngân hàng VPBank để mang đến ứng dụng ngân hàng số Cake được kết nối để hiển thị trên nền tảng ứng dụng gọi xe lần đầu tại Việt Nam...
Top