cách nạp tiền grabdriver

  1. lengochang

    Hướng dẫn 4 cách nạp tiền vào ví trên Grab Driver dành cho tài xế

    Cho đến thời điểm hiện tại thì Grab có tổng cộng 4 cách nạp tiền vào ví tài xế hay còn gọi là ví trên trên ứng dụng GrabDriver.Việc nộp tiền vào ví trên dùng để cho Grab trừ chiết khấu các cuốc xe của tài xế ví dụ GrabBike là 20%, GrabCar là 28.38% ngoài ra với anh em chạy GrabExpress thì có thể...
Top