cách làm lltp

  1. hoangnam

    Cách làm lý lịch tư pháp cho Shipper chạy Now.vn

    Như anh em đã biết thì để đăng ký chạy nào thì bắt buộc anh em phải cung cấp giấy lý lịch tư pháp, nếu chưa có thì anh em có thể bổ sung sau tuy nhiên đường nào cũng phải bổ sung không bên Now sẽ tạm khóa app NowPartner nên anh em xem hướng dẫn bên dưới đầy về cách làm nhé. Phiếu Lý lịch tư...
  2. [Infographic] Tổng hợp các cách làm lí lịch tư pháp cho tài xế GrabBike, Go-Viet

    [Infographic] Tổng hợp các cách làm lí lịch tư pháp cho tài xế GrabBike, Go-Viet

    Hướng dẫn các quy trình làm lí lịch tư pháp cho anh em tài xế xe ôm grabbike, gobike... bao gồm anh em ở có hộ khẩu HCM, Hà Nội hoặc là ngoại tỉnh. Nguồn Grab.
Top