cách gọi xe ôm grabbike

  1. CHENG

    Hướng dẫn cách đặt xe ôm GrabBike - GrabCar cho khách hàng

    Quá nhiều bài viết cho đối tác xe ôm công nghệ rồi thì bây giờ là bài viết dành cho các đối tác là khách hàng sử dụng dịch vụ. Việc đặt xem ôm Grab rất là đơn giản nhưng đối với các người trẻ nhưng có thể khó khăn với những anh chị trung niên thì đây là bài viết mình hướng dẫn mọi người chưa...
Top