boss trong võ lâm 1 mobile

  1. volamfan

    Thời gian và tọa độ Boss Tiểu Hoàng Kim trong Võ Lâm Việt Mobile

    Boss Tiểu Hoàng Kim trong Võ Lâm Việt Mobile đã được cập nhât từ 13/07/2019 vậy nên mình sẽ tổng hợp tọa độ vị trí cũng như thời gian xuất hiện của các con boss này để anh em có thể đi săn đồ và đánh nhé. Danh sách boss Tiểu Hoàng Kim Gồm có 3 boss là: 1. Liễu THanh THanh (boss Đường Môn, có...
Top