borzo

  1. lengochang

    Ứng dụng giao hàng MrSpeedy đổi tên thành Borzo ra mắt tại Việt Nam

    Amsterdam, ngày 30 tháng 8 năm 2021, 10 giờ (theo giờ địa phương), Dostavista - Doanh nghiệp sở hữu dịch vụ giao hàng trong ngày với đội ngũ hàng đầu hoạt động trên toàn cầu, thông báo chính thức đổi tên thành Borzo, hợp nhất các thị trường tại 10 quốc gia khác nhau dưới một thương hiệu duy...
Top