bom hàng shipper

  1. minhducnguyennn

    CÁC THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO NHẮM VÀO TÀI XẾ GIAO HÀNG

    CHỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO NHẮM VÀO TÀI XẾ GIAO HÀNG Với sự phát triển nhanh chóng của việc giao nhận hàng hóa, shipper dần trở thành một nghề khá HOT trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, các tài xế cũng đã và đang trở thành con mồi béo bở cho các đối tượng lừa đảo, thông qua hình thức giao hàng kèm COD...
  2. MS7 Vlogs - Thử BOM HÀNG Shiper Go-Viet Và Cái Kết (MẤT DẠY NHẤT THẾ GIỚI)

    MS7 Vlogs - Thử BOM HÀNG Shiper Go-Viet Và Cái Kết (MẤT DẠY NHẤT THẾ GIỚI)

    #MieuSeven7 #Ms7Vlogs #BomHangShipper #GoViet #VaCaiKet #MatDayNhatTheGioi THƯA CÁC BẠN : BOM HÀNG đối với tài xế đúng là 1 hành đông vô nhân đạo, 1 thảm họa...
Top