bộ qtux grabfood

  1. lengochang

    Bộ quy tắc ứng xử dành cho đối tác nhà hàng GrabFood

    Tương tự như các đối tác tài xế thì các đối tác là nhà hàng khi bán đồ ăn trên GrabFood cũng phải tuân thủ theo các quy tắc ứng xử riêng và nếu vi phạm các quy tắc này thì các đối tác nhà hàng có thể bị phạt hoặc cao nhất là ngưng hợp tác. Cụ thể bộ quy tắc ứng xử như sau: Xem thêm: GrabFood...
Top