bộ qtux grab

  1. hoangnam

    GrabCar Bộ quy tắc ứng xử mới dành cho tài xế GrabCar

    Từ ngày 22/04/2019 Grab chính thức cập nhật và điều chỉnh các quy tắc ứng xử trong bộ quy tắc ứng xử mới dành cho tài xế GrabCar cụ thể sẽ cập nhật các thông tin như sau: Thay thế “tỷ lệ huỷ cuốc xe tối đa cho phép 25%” bằng ”tỷ lệ hoàn thành cuốc xe hàng tuần yêu cầu đạt tối thiểu 30%”. Grab...
  2. hoangnam

    Bộ Quy Tắc Ứng Xử dành cho anh em GrabBike

    Dưới đây là bộ quy tắc ứng xử (QTUX) dành cho anh em đang chạy Grabbike, GrabExpress, GrabFood vừa được Grab cập nhật vào cuối năm 30/11/2019 anh em đọc để biết các chế tài mà Grab đang áp dụng nhé. Những vị trí bôi đỏ là vị trí Grab cập nhật hay thay đổi so với bộ quy tắc ứng xử cũ nhé.
Top