blockchain là gì

  1. CHENG

    Blockchain là gì? Công nghệ này ứng dụng vào lĩnh vực nào?

    Những năm gần đây thì các nghành công nghệ tài chính càng ngày tập trung sự chú ý vào Blockchain công nghệ chuỗi khối đứng đằng sau Bitcoin và các đồng tiền ảo khác. Tìm năng của Blockchain lớn như thế nào và tương lai của Blockchain sẽ được ứng dụng vào các lĩnh vực gì và tiềm năng phát triển...
Top