biểu phí yolo

  1. tranthihai

    Cước phí và hạn mức giao dịch trên ứng dụng YOLO VPBank

    Như các bạn đã biết YOLO là ứng dụng ngân hàng số tích hợp các tiện ích giá trị gia tăng, thanh toán, tạo thẻ Master Card...tuy nhiên khi sử dụng YOLO để chuyển tiền, chuyển liên ngân hàng hay tạo thẻ YOLO thì bạn phải biết qua các biểu phí cũng như hạn mức giao dịch. Và dưới đây là biểu phí...
Top