biển số vàng

  1. CHENG

    Tài xế GrabCar, beCar phải chuyển sang biển số màu vàng, phí 100.000đ

    Quy định chuyển đổi biển số nền vàng và số màu đen được áp dụng với các loại hình xe kinh doanh vận tải và trong đó GrabCar, beCar, vatoCar... là các dịch vụ cũng được áp dụng quy định này.Cũng theo lãnh đạo Phòng Hướng dẫn đăng ký và kiểm định phương tiện của Cục CSGT, xe taxi công nghệ hoạt...
Top