bic abbank

  1. lengochang

    Mã Swift Code ngân hàng ABBank và cách sử dụng

    Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng ABBank (Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
Top