be mua lại fastgo

  1. hoangnam

    [Tản mạn] Sẽ không có chuyện Fastgo sáp nhập với ứng dụng be

    Thông tin về ứng dụng gọi xe Fast và be sáp nhập gần đây được đồn đoán nhiều tuy nhiên cá nhân mình cảm thấy sẽ không có chuyện này xảy ra bởi rất nhiều nguyên nhân.Việc sáp nhập thường xảy ra khi cả 2 dịch vụ đều đang phát triển cũng nhưng có lợi ích sau khi hợp nhất hoặc là cả 2 dịch vụ đều...
Top