baemin rider

  1. hoangnam

    Hủy đơn hàng Baemin trên Baemin Rider dành cho đối tác

    Làm thế nào để được hủy đơn nhanh nhất và tránh vi phạm Quy tắc Ứng xử? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn đối tác thao tác “Hủy đơn” đúng và chuẩn BAEMIN. Hủy đơn qua Nút hủy đơn Đối tác có thể chủ động hủy đơn qua nút hủy đơn như sau: Bước 1: Sau khi đã nhận đơn, tại màn hình của đơn hàng, Đối...
  2. hoangnam

    Hướng dẫn xem sao kê thu nhập dành tài xế Shipper Baemin

    Như anh em đã biết thì thông tin về thu nhập như tiền hoa hồng, tiền thưởng, tiền hàng, tiền nợ công ty... anh em đang chạy Baemin trước giờ vẫn xem sao kê hàng ngày ở email.Trước baemin dùng yopmail nay để bảo mật thì anh em cập nhật email để dùng. Chắc hẳn anh em mới chạy sẽ có các thắc mắc...
Top