atm vietinbank

  1. lengochang

    Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản Vietinbank tại cây ATM

    Bạn đang có tiền mặt và cần nộp vào tài khoản nhưng không có nhiều thời gian để đến quầy giao dịch bốc số và chờ đợi, để giải quyết vấn đề này cho khách hàng hiện nay hầu như tất cả các ngân hàng đã triển khai ngay cho ngân hàng mình tính năng nộp tiền mặt vào tài khoản ngay tai cây ATM của hệ...
Top