app sân bay

  1. 88GOVN

    88GO – ứng dụng đầu tiên tạo ra sàn giao dịch kết nối tài xế tự động

    Sàn giao dịch tài xế là một khái niệm khá mới ở Việt Nam. Trước kia các tài xế, nhà xe thường hoạt động riêng. Ít có sự kết nối với nhau. Điều này không mang lại hiệu quả cao trong việc phát triển dịch vụ xe ô tô. Nhằm tạo ra sàn giao dịch tài xế. Mang đến môi trường kết nối vững bền, ứng dụng...
Top