alamove

  1. lengochang

    Chỉ thị 16: Shipper Lalamove, Ahamove chạy giao hàng cần đem giấy tờ gì?

    Trước tình hình dịch covid đang diễn biến phức tạp cùng với chỉ thị 16 hạn chế ra đường khi không cần thiết thì đối với tài xế Shipper khi đi giao hàng thì phải đáp ứng được các mặt hàng giao phải thực sự nằm trong danh sách những mặt hàng thiết yếu và được phép của nhà nước.Bên cạnh đó khi đi...
Top