600cauhoilythuyet

  1. Ngocmy123

    Tư vấn Quy Định Mới Về Thi Bằng Lái Xe - 600 Câu Hỏi Lý Thuyết

    Bên cạnh tăng số câu hỏi từ 450 câu lên thành 600 câu, phần thi lý thuyết sát hạch lái xe sẽ thêm quy cách mới về số câu hỏi điểm liệt, người học trả lời sai 1-2 câu đáp án, coi như phần thi sẽ bị đánh trượt. Theo Tổng Cục đường trường giải phân tách làn đườngchướng ngại sẽ tiến hành cải cách...
Top