Nội dung mới nhất bởi Thanhnguyen215

  1. Thanhnguyen215

    Ai đúng ai sai: Khách hàng đặt Go-Food bảo tài xế từ từ giao và mâu thuẩn xảy ra

    Ai cũng cần khách hàng , ai cũng cần tiền. Nhưng quan trọng đồng tiền đó như thế nào . Vui người vui ta hay gây phẫn nộ? Tôi phải làm 3 công việc shipper trong ngày để mong kiếm đủ thu nhập cho cả gia đình . Khách nên hiểu trách nhiệm khi đặt ship . Gọi không nghe máy, trúng quán đông...
Top