Nội dung mới nhất bởi phongnhatu

  1. P

    Đúc kết sau 3 tuần bon chen với baemin

    Đ*cc có phải ngày nào cũng có sức mà chạy hộc cơm để được 2-3 chục đơn đâu. Đưa cái hình này lên nói điều gì? Chủ tút này phản ánh đúng tinh thần bóc lột mà ae shipper đang chịu đó. Hiện giờ, dịch dã là đủ ăn còn khó đấy. Phân tích cái hình này cho ae coi nè, chạy 33 đơn (đoán có 3 đơn hủy) làm...
Top