Nội dung mới nhất bởi Nguyentan110

  1. Nguyentan110

    Ai đúng ai sai: Khách hàng đặt Go-Food bảo tài xế từ từ giao và mâu thuẩn xảy ra

    Trung bình 1 đơn hàng 30p là đến được khách tùy xa hay gần mà sớm hoặc trễ, chị như vậy là sai tài xế người ta nói đúng. 10h15 chị đặt tầm 10h50 là đến nơi chị kêu người ta đợi 30p thì làm ăn gì nữa??? Sai còn không biết mình sai còn đăng lên để bị chửi :))). Em là khách hàng thôi còn bức xúc...
Top