M

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • kết của SAMSUNG trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.

    Ngoài ra, một số website bán đồ công nghệ, điện tử còn đưa thêm dịch vụ “tự bảo hành” để khiến khách hàng tin tưởng chất lượng sản phẩm. Nhiều khách hàng nói rằng, mặc dù giá sản phẩm có cao hơn các cửa hàng khác nhưng chính sách bảo hành ở đây làm cho họ yên tâm nên đã quyết định tin tưởng và đặt hàng.
    Xem thêm: http://bit.ly/37DWhPA
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top