Nội dung mới nhất bởi HungManh

  1. HungManh

    Ai đúng ai sai: Khách hàng đặt Go-Food bảo tài xế từ từ giao và mâu thuẩn xảy ra

    Nói chung bà này sai rõ ràng rồi. Chạy gofood không giống như now. Gofood thì phải hoàn thành đơn mới nhận đc đơn khác. Họ phải tranh thủ chạy để đủ điểm mới nhận thưởng đc. Một đơn đc có 3 điểm. Giờ cao điểm đc 4.5 đ. 80 điểm mới đc có 300.000. Một ngày chỉ có 24h thôi. Chạy bục mặt mới kiếm...
Top