Nội dung mới nhất bởi Haidang0911

 1. H

  Cần nHANH bẰNG TRUNg cấp NẤU ĂN, cơ KHÍ, CÔng NGHỆ THÔNG tIN, QUẢN TRỊ kINH DOANH đi xuất khẨU Lao động

  Mới học hết cấp 3 tìm lớp học trung cấp CƠ KHÍ, KẾ TOÁN, CNTT
 2. H

  học nhanh lấy bằng sư phạm MẦM NON - NẤU ĂN đủ điều kiện thi công chức vào trường mầm non công

  Học văn bằng 2 trung cấp công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh
 3. H

  LIên thÔNG - vĂN BẰNG 2 cAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON, sư phạm Tiểu HỌC học cuối tuần được = chính quy

  Hướng dẫn làm hồ sơ học liên thông, vb2 cao đẳng sư phạm mầm non chính quy
 4. H

  học nhanh lấy bằng sư phạm MẦM NON - NẤU ĂN đủ điều kiện thi công chức vào trường mầm non công

  Muốn học ngay lớp văn bằng 2 sư phạm mầm non lấy bằng chính quy thi công chức NHÀ NƯỚC
 5. H

  LIên thÔNG - vĂN BẰNG 2 cAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON, sư phạm Tiểu HỌC học cuối tuần được = chính quy

  học cao đẳng mầm non - tiểu học chính quy cuối tuần
 6. H

  LIên thÔNG - vĂN BẰNG 2 cAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON, sư phạm Tiểu HỌC học cuối tuần được = chính quy

  học sư phạm mầm non chính quy hệ văn bằng 2 sớm tốt nghiệp
 7. H

  học nhanh lấy bằng sư phạm MẦM NON - NẤU ĂN đủ điều kiện thi công chức vào trường mầm non công

  hỌC CẤP TỐC TRUng CẤP SƯ phẠM MẦM NON - nẤU ĂN (bằng đủ điều kiện thi công viên chức NHÀ NƯỚC)
 8. H

  Cần nHANH bẰNG TRUNg cấp NẤU ĂN, cơ KHÍ, CÔng NGHỆ THÔNG tIN, QUẢN TRỊ kINH DOANH đi xuất khẨU Lao động

  Đào tạo cấp tốc lớp trung cấp nấu ăn hệ 2 năm, cấp bằng chính quy
 9. H

  LIên thÔNG - vĂN BẰNG 2 cAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON, sư phạm Tiểu HỌC học cuối tuần được = chính quy

  đào tạo nhanh cho hệ VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON & TIỂU HỌC 2019
 10. H

  LIên thÔNG - vĂN BẰNG 2 cAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẦM NON, sư phạm Tiểu HỌC học cuối tuần được = chính quy

  Liên thông trái ngành sang sư phạm mầm non, tiểu học chính quy,văn bằng 2 cao đẳng mầm non chính quy,văn bằng 2 cao đẳng tiểu học chính quy
Top