duckduck

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Để quản lý tin nhắn Fanpage một cách tiện lợi, bạn hãy sử dụng chức năng soạn sẵn và gửi tin nhắn tự động trả lời khách hàng. Bạn có thể tự soạn sẵn các câu trả lời tương ứng cho từng trường hợp, chẳng hạn như cài đặt các mẫu tin nhắn trả lời nhanh fanpage sẽ giúp trả lời tin nhắn tự động nhanh chóng.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top