Nội dung mới nhất bởi Dattran2304

  1. Dattran2304

    Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký chạy giao đồ ăn BAEMIN

    Ad cho mình hỏi về việc đăng ký chạy Baemin. Mình phải đăng ký online xong rồi,chờ nhận mail hẹn ngày lên văn phòng của Baemin đúng không? Có thể lên trực tiếp văn phòng để đăng ký được không?.
Top