Nội dung mới nhất bởi Comment_Thu_Vi

  1. Comment_Thu_Vi

    Đánh giá, review làm việc tại siêu thị Circle K

    Sắp tới là tròn 1 năm đi làm của mình. Mình xin đưa ra những ưu- khuyết điểm của Circle K (Nếu bạn thật sự quan tâm thì hãy đọc, bài rất dài) Lợi: -Lương full-time cơ bản ổn với mức sống sinh viên trường công (4tr5 + phụ cấp), tăng 30% những buổi làm ca đêm. 1 tiếng 23k là vị trí thấp nhất...
Top