Thi thử bài thi kiểm tra tranning trên văn phòng Baemin

Câu 1: Trong video clip, nếu muốn xem lại món ăn mà Khách hàng đã đặt, Đối tác phải xem ở đâu?

Câu 2: Sau khi xem video clip, bạn hãy điền tiếp vào các ô còn trống:Trong trường hợp, nếu địa chỉ mua hàng là các Nhà hàng/ Cửa hàng lớn, anh em cần phải ......... được in trực tiếp từ cửa hàng hoặc ........, nếu không thì .........
Câu 3: Trong video clip, để xem lại hiệu suất hoạt động các ngày trước đó, bạn phải xem ở đâu?

Câu 4: Quy trình thực hiện đơn hàng bao gồm nhiệm vụ nào?

Câu 5: Tại nhiệm vụ lấy đơn hàng, cần phải chụp hình gì?
Câu 6: Mục thông báo trên ứng dụng tài xế có chức năng gì?

Câu 7: Khi nào Đối tác trượt thanh Bắt đầu để di chuyển đến Cửa hàng mua sản phẩm?

Câu 8: Khi nào Đối tác trượt thanh Thành Công ở bước mua sản phẩm tại Cửa hàng?

Câu 9: Khi nào Đối tác trượt thanh Bắt Đầu để di chuyển giao sản phẩm cho Khách hàng?

Câu 10: Khi nào Đối tác trượt thanh Thành Công ở bước giao sản phẩm để hoàn thành đơn hàng?

Câu 11: Hình ảnh hóa đơn phải chụp như thế nào để đúng với quy chuẩn của BAEMIN?

Câu 12: Trong quá trình thực hiện đơn hàng, Đối tác phải chụp mấy tấm hình. Hãy kể tên?

Câu 13: Nếu Cửa hàng Phúc Long là Đối tác của BAEMIN nhưng không có hoặc không in được hóa đơn điện tử, bạn phải làm gì?

Câu 14: Nếu trên đơn hàng mục Có oder tại quán hay không? hiển thị Không. Cửa hàng này có phải là Đối tác của BAEMIN không?Câu 15: Cú pháp để hủy đơn hàng?

Câu 16: Khi Cửa hàng hết món hoặc thay đổi giá, Đối tác sẽ xử lý như thế nào?

Câu 17: Thời gian quy định giao đơn hàng là bao lâu?

Câu 18: Điều kiện để được hoàn đơn đối với những đơn hàng bị boom hoặc giao không thành công, Đối tác cần cung cấp các bằng chứng gì?

Câu 19: Khi đơn hàng có địa chỉ Khách hàng và định vị Khách hàng là 2 điểm khác nhau, Đối tác phải làm gì?

Câu 20: Với Quy tắc ứng xử BAEMIN về đồng phục, Đối tác này sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Câu 21: Tỷ lệ nhận đơn theo tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) < 60%, Đối tác sẽ bị ngưng hợp tác mấy ngày?

Câu 22: Cho người khác sử dụng chung hoặc cho mượn tài khoản BAEMIN Rider, tài khoản Đối tác sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

Câu 23: Với hành vi nhắn tin với Khách hàng dưới đây, Đối tác đã vi phạm vào mục nào trong Quy tắc ứng xử BAEMIN?

Câu 24: BAEMIN sẽ chế tài cho trường hợp này là khóa 7 ngày để răn đe đối tác?Câu 25: Theo tình huống với Khách hàng ở trên, nếu bạn là Đối tác tiếp nhận đơn hàng, bạn sẽ giải quyết như thế nào?


Top