Công cụ thi thử bài kiểm tra dành cho tài xế chuẩn bị đăng ký chạy BAEMIN

Công cụ thi thử bài kiểm tra BAEMIN

Như mọi người đã biết thì khi bạn đăng ký làm tài xế BAEMIN thì sẽ trả qua tổng cộng 2 bài thi trắc nghiệm và nếu trả lời sai hoặc không đạt số lượng câu hỏi nhất định bạn sẽ rất khó đăng ký lại.Bài thi đầu tiên được gọi là bài thi trắc nghiệm đầu vào, đây là bài thi mà sau khi điền thông tin đăng ký BAEMIN, khoảng 1 tuần đến lâu nhất 2 tháng BAEMIN sẽ gửi bài thi về email để mọi người làm, nếu vượt qua 20/23 câu thì anh em mới được mời lên văn phòng.

Sau khi lên văn phòng BAEMIN anh em sẽ được tranning về cách sử dụng ứng dụng đối tác và sau đó sẽ thực hiện 1 bài thứ 2 với 25 câu hỏi và nếu trả lời đúng 20/25 câu anh em sẽ được kích hoạt tài khoản và có thể chạy

Câu hỏi các bài thi BAEMIN không dễ nhưng cũng không khó chính vì vậy TECHBIKE có làm 1 cái tính năng nhỏ để anh em có thể thi thử trước 2 bài thi này để có thể ôn tập trước khi làm bài thi thật.Vì BAEMIN không cho bên mình hiện đáp án nên công cụ này chỉ nói cho bạn biết là bạn trả lời đúng bao nhiêu câu thôi nhé

. Bây giờ anh em có thể bấm vào link bên dưới đây để tiến hành thi thử nhé:
Top